ประชาสัมพันธ

ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพะเยา
(เกษตรที่สูง)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพะเยา
(เกษตรที่สูง)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพข่าวกิจกรรม

  • ข่าวกิจกรรมวันที่ 13 มกราคม 2566


    --------------------------------------------------------------------------------------------
  • ข่าวกิจกรรมวันที่ 12 มกราคม 2566


    --------------------------------------------------------------------------------------------

  • ข่าวกิจกรรมวันที่ 5 มกราคม 2566

    --------------------------------------------------------------------------------------------

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายบุญมี แก้วเพ็ชรวงค์
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ