ข่าวประชาสัมพันธ์

แปลงเรียนรู้ การปลูกพืชผัก ภายในศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดพะเยา

 

ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 นายประจญ กสิปิยกุล ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย ในการจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล แผน 5 ปี (58 - 62)  
     
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 นายประจญ กสิปิยกุล หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในการมอบสิ่งของพระราชทาน แก่นักเรียน และประชาชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบตตี้ดูเมน บ้านหมู่ที่ 3 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา