ข่าวประชาสัมพันธ์

แปลงเรียนรู้ การปลูกพืชผัก ภายในศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดพะเยา

 

ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 2กุมภาพันธ์ 2561 นายประจญ กสิปิยกุล หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา(เกษตรที่สูง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดทำแปลงเกษตร การปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการเสด็จมาทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนตำวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา ในวันที่12 กุมภาพันธ์ 2561  
     
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา(เกษตรที่สูง) ร่วมตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2561 ในระหว่างวันที่29ธันวาคม2560-7มกราคม2561 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยวบริเวณตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา (ภูลังกา)และประชาชนที่เดินทางในเส้นทาง ทางหลวง1148 (เชียงคำ-ท่าวังผา) ให้มีจุดพักผ่อนและท่องเที่ยวระหว่างเดินทาง ในการนี้มีบริการ เครื่องดื่ม กาแฟ น้ำเปล่า ขนม สุขา และจุดถ่ายภาพ อีกทั้งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ เช่น องุ่น เสาวรส มะเขือเทศ เป็นต้น ตลอดจนสัมผัสบรรยากาศธรรมขาติและจุดชมวิวต่างๆภายในศูนย์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา(เกษตรที่สูง) ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา