ภาพข่าวกิจกรรม

 • ข่าวกิจกรรมวันที่ 29 สิงหาคม 2565

 • ข่าวกิจกรรมวันที่ 23 สิงหาคม 2565

 • ข่าวกิจกรรมวันที่ 17 สิงหาคม 2565  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

  นายบุญมี แก้วเพ็ชรวงค์
  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ