ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง/พิกัด เลขที่ 124 หมู่ที่ 6 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จ.พะเยา พื้นที่ 100 ไร่ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 908 เมตร พิกัด 47Q X=654928 , Y=2140588 อยู่ห่างจาก จ.พะเยา 105 กิโลเมตร อยู่ห่าง จาก จ.น่าน 140 กิโลเมตร

แผนผังภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง)