ที่ตั้ง : เลขที่ 124 หมู่ที่ 6 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 พื้นที่ 100 ไร่ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 908 เมตร

พิกัด : 47Q X=654928 , Y=2140588

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง)
อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพะเยา 105 กิโลเมตร
อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดน่าน 140 กิโลเมตร